Forsiden > Natur, helse og idrett > Skille, E., Vedøy, I.B., og Skulberg, K.R. (red.): Folkehelse - en tverrfaglig grunnbok

Klikk for større bilde

Skille, E., Vedøy, I.B., og Skulberg, K.R. (red.): Folkehelse - en tverrfaglig grunnbok


Kr 440,00
Beskrivelse

Folkehelse - en tverrfaglig grunnbok
Skille, Vedøy og Skulberg (red.)

Folkehelse blir en stadig viktigere del av det faglige innholdet i ulike utdanninger. I denne boka blir leseren presentert for temaet folkehelse. Det skjer først gjennom to introduserende kapitler som definerer folkehelse og beskriver utviklingen av folkehelse i relasjon til blant annet folkehelsearbeid, helsefremming og livsstilsendringer. Boka har videre spesifikke kapitler som tar utgangspunkt i andre etablerte fagområder og diskuterer hvordan disse står i forhold til folkehelse. Det gjelder områder som kosthold, skole, kroppsøving, idrett, friluftsliv, sykepleie, treningssentre og oral helse. Hvert kapittel avsluttes med refleksjonsspørsmål studenter og forelesere kan bruke som utgangspunkt for diskusjon og videre arbeid. Avslutningskapitlet gir innspill til videre diskusjon og antyder også andre temaer som er aktuelle innen arbeidet med folkehelse.

Boka er primært rettet mot førsteårsstudenter ved grunnutdanninger på høgskoler og på universitet. Målgruppen er studenter som kommer i kontakt med folkehelse som fag for første gang. Dette kan for eksempel være de som tar Bachelor i folkehelse eller folkehelsearbeid, og de som studerer mat og ernæring, kroppsøving, idrett, friluftsliv, sykepleie, oral helse eller tar lærerutdanning.

Men boka er også relevant for andre med interesse for folkehelse og som ønsker å få kunnskap om kombinasjonen av folkehelse og de temaene som er nevnt over.

Boka er skrevet av fagpersoner ved høgskoler og universitet som underviser i folkehelsearbeid på ulike utdanninger. 

Oplandske Bokforlag 2019
311 sider